Transport Usługi Handel Produkcja Piotr Grzelak
NIP: 617-119-03-29
REGON: 250627248
siedziba firmy:
Cząszczew 19, 63-200 Jarocin
tel. +48 62 747-23-97
+48 600 856 039
+48 604 079 753

tartakgrzelak@wp.pl

www.tartakgrzelak.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Transport Usługi Handel Produkcja Piotr Grzelak, Cząszczew 19, 63-200 Jarocin
2. Kontakt z Administratorem tartakgrzelak@wp.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

Powered by Quick.Cms | ©2009 TARTAK Piotr Grzelak